Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25., 26. og 27. april 2006. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Levanger videregående skole, Kirkegt. 1, Levanger (gamle Lærerskolen)

Møteprotokoll

 

Program

 

SAKLISTE – Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

17/2006

Suppleringsvalg - april 2006

 

18/2006

Valgnemnda - endring av reglement. Valg av nestleder og vararepresentanter

Komiteinnstilling

 

19/2006

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag - Sosial- og helsemelding 2005

Komiteinnstilling

 

20/2006

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2005

Komiteinnstilling

 

21/2006

En skole for framtida -  videregående skoler i Nord-Trøndelag mot 2020

Komiteinnstilling

 

22/2005

Omstillingsprogrammet i Steinkjer 1999-2005. Sluttrapport

Komiteinnstilling

 

23/2006

Kontrollutvalget - Årsmelding 2005

 

24/2006

Forvaltningsrevisjonsrapport: Tilskudd regionale utviklingsfond - kartlegging og stikkprøver

 

25/2006

Regionalt Utviklingsprogram 2005 – Rapport

Komiteinnstilling

 

26/2006

Årsregnskap og årsmelding 2005 for NTFK

Komiteinnstilling

 

27/2006

Forvaltningsreform - oppgaver og prinsipper. Synspunkter på KS-rapporter

Komiteinnstilling

 

28/2006

Interkommunalt arkivsamarbeid – medlemskap

Komiteinnstilling

 

29/2006

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

30/2006

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Årsrapport 2005

Komiteinnstilling

 

31/2006

Museumsdeponi i Nord-Trøndelag– Etablering

Komiteinnstilling

 

32/2006

Rokering av medlem i komiteer

 

33/2006

Sak fremma i komite for utdanning, kultur og helse, jf. initiativretten:
Ekstraordinært tiltak i forbindelse med omstilling i Meråker

Komiteinnstilling

 

Interpellasjoner fra:

Sturla Sørgaard (Ap):  Kraftkrise,  med svar

Joar Olav Grøtting (H):  Konsesjonskraftrettigheter, NTE og framtidig eierskap,  med svar

Anne Irene Myhr:  Bioenergi – Satsingsområde i en samordnet forskningspolitikk,  med svar/behandling

Gunnar Viken:  Små samfunn med statlig forbudssone i 100-metersbelte,  med svar/behandling

Borgny Kjølstad Grande:  Hurtigbåtsambandet Trondheim – Vanvikan,  med svar/behandling

Marthe Hammer (SV):  Salg av opplysningen 1881,  med svar/behandling

Ivar Grindvik (V)  om alternativ energi,  med svar

SAKLISTE for Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF 26.04.2006