Vår ref:

2006/00152-56 RV

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 19., 20. og 21. juni 2006 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Endre Skjervø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/35

Per Morten Teigen

Driftsrapport 1/2006 pr. 30.04.2006, revidering av budsjett 2006 og økonomiplan 2006 - 2009

 

 

Sak nr. 06/36:

Ivar Grindvik

Økonomistrategi 2007-10

 

 

Sak nr. 06/40:

Åse Marie Hagen

Arbeidet med fylkesplanen

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/43

Lise Andersen

Bruken av kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift i Nord-Trøndelag 2004 og 2005

 

 

Sak nr. 06/44

Birger Meinhardt

Innspill til Nasjonale strategier for økt avvirkning. Skognæringa i Trøndelag

 

 

Sak nr. 06/45

Oddvar Vigdenes

Forslag til Riksvegbudsjett for 2007 for Region Midt

 

 

Sak nr. 06/46

Ragnhild Sivertsen

Melding til Fylkestinget: Handlingsplan for flom- og rassikring

 

 

Sak nr. 06/47

Bjørn Iversen

Lierne Nasjonalparksenter IKS - Vedtektsendring

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/39:

Joar Olav Grøtting

Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2006

 

 

Sak nr. 06/41

Endre Lysø

Nasjonal Helseplan 2007 - 2010. Høring

 

 

Sak nr. 06/42

Kari Steen

Strategisk utviklingsplan for tannhelsesektoren i  Nord-Trøndelag

 

 

Sak nr. 06/48

Helena Hovstein Kruken

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2005

 

 

Sak nr. 06/49

Vigdis Hjulstad Belbo

Idrettspolitisk manifest for Trøndelag

 

 

Sak nr. 06/50

Laura Sve Øie

Museumsdeponi i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunal garanti

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/37

Inge Staldvik

Forum for Kontroll og Tilsyn

 

Sak nr. 06/38:

Liv Darell

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

Sak nr. 06/51

Ståle Busch

Grong videregående skole – Etablering av landslinje

 

 

 

 

Valgnemnda

 

Leder: Laura Sve Øie

Merknad

 

 

Sak nr. 06/34:

 

Suppleringsvalg - juni 2006