Vår ref:

06/00152-192 RV

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 5., 6. og 7. desember 2006 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Endre Skjervø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/72:

Endre Skjervø

Evaluering av parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Sak nr. 06/73:

Ivar Grindvik

Driftsrapport pr. 30.09.2006, budsjettjustering

 

 

Sak nr. 06/74:

Åse Marie Hagen

Årsbudsjett 2007 og Økonomiplan 2007-10

 

 

Sak nr. 06/81:

Per Morten Teigen

Endring av finansreglement for Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Sak nr. 06/83:

Anne Irene Myhr

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2007

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/76:

Bjørn Iversen

Stamnettutredninger - Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019

 

 

Sak nr. 06/77:

Tone Sofie Aglen

Marin Strategiplan Trøndelag

 

 

Sak nr. 06/78:

Oddvar Vigdenes

Orientering/ Statusrapport:

Bioenergi og småskala vannkraft i Nord-Trøndelag

 

 

Sak nr. 06/82:

Tor Erik Jensen

Søknad om bompengefinansiering av E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal )

 

 


 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/75:

Joar Olav Grøtting

Samhandlingsprogram for 2007

 

 

Sak nr. 06/79:

Annikken Kjær Haraldsen

KS - Høring av styringsstrukturutvalgets utredning av juni 2006 – fremtidens styringsstruktur i KS

 

 

Sak nr. 06/80:

Vigdis Hjulstad Belbo

Idrettspolitisk manifest

 

 

Sak nr. 06/85:

Helena Hovstein Kruken

Forslag til Kulturlov – høring

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 06/84:

Skjalg Åkerøy

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

 

 

 

Valgnemnda

 

Leder: Sturla Sørgaard

Merknad

 

 

Sak nr. 06/71:

 

Suppleringsvalg - desember 2006