Vår ref:

2006/00152-9 BIB

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 21.02.06 - 23.02.06 - Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget.

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Endre Skjervø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 5/2006:

Sara Kveli

KS-utredninge ”Sterke regioner. Premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform” - Rapport

 

 

Sak nr. 7/2006:

Endre Skjervø

Forvaltningsreformen. Orientering om framdrift av igangsatte prosesser.

 

 

Sak nr. 13/2006:

Johan Fossan

Høring: NOU 2005: 18, Fordeling, forenkling, forbedring - inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 2/2006

Åge Husby

Regionalt forbrukepolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag – Årsmelding 2005

 

 

Sak nr. 9/2006

Runbjørg Bremset Hansen

Rådet for funksjonshemmede – Årsmelding 2005

 

 

Sak nr. 10/2006

Ragnhild Sivertsen

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Årsrapport 2005

 

 

Sak nr. 11/2006

Olav Gilsåmo

Namdalsprosjektet – ny finansieringsplan og fylkeskommunal garanti

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører

Sak nr. 3/2006:

Annikken Kjær Haraldsen

Pasientombudet i Nord-Trøndelag – Årsrapport 2005

 

 

Sak nr. 4/2006

Joar Olav Grøtting

Elev-og lærlingombudet – Organisering og stillingsbeskrivelse

 

 

Sak nr. 6/2006

Helena Hovstein Kruken

Tannhelsetjenesten - tilleggsbevilgning

 

 

Sak nr. 8/2006

Steinar Bach

Prioritert investeringsbudsjett for videregående opplæring i 2006

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 12/2006

Inge Staldvik

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalget reglement pkt. 6)

 

 

 

Valgnemnda

Leder: Åse Marie Hagen

 

Sak nr. 1/2006

Valg av offentlige representanter til Forstanderskapet i Sparebanken Midt-Norge