Vår ref:

2006/00152-56 RV

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 25., 26. og 27. april 2006 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Fung. leder: Åse Marie Hagen

 

 

Saksordfører

Sak nr. 18/2006

 

Valgnemnda - endring av reglement. Valg av nestleder og vararepresentanter

 

Steinar Aspli

Sak nr. 26/2006:

Per Morten Teigen

Årsregnskap og årsmelding 2005 for NTFK

 

 

Sak nr. 27/2006:

Ivar Grindvik

Forvaltningsreform - oppgaver og prinsipper. Synspunkter på KS-rapporter

 

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 20/2006

Marthe Hammer

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2005

 

 

Sak nr. 22/2006

Lise Andersen

Omstillingsprogrammet i Steinkjer 1999-2005. Sluttrapport

 

 

Sak nr. 25/2006

Sturla Sørgaard

Regionalt Utviklingsprogram 2005 - Rapport

 

 

Sak nr. 30/2006

Bjørn Iversen

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Årsrapport 2005

 

 

 


 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Fung. leder: Helena Hovstein Kruken

 

 

Saksordfører

Sak nr. 19/2006:

Kari Steen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag - Sosial- og helsemelding 2005

 

 

Sak nr. 21/2006

Helena Hovstein Kruken

En skole for framtida - videregående skoler i Nord-Trøndelag mot 2020

 

 

Sak nr. 28/2006

Joar Olav Grøtting

Interkommunalt arkivsamarbeid - medlemskap

 

 

Sak nr. 31/2006

Vigdis Hjulstad Belbo

Museumsdeponi i Nord-Trøndelag – Etablering

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 23/2006

 

Kontrollutvalget - Årsmelding 2005

Skjalg Åkerøy

Sak nr. 24/2006:

Ingvild Kjerkol

Forvaltningsrevisjonsrapport: Tilskudd regionale utviklingsfond - kartlegging og stikkprøver

 

Sak nr. 29/2006:

Ståle Busch

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

 

 

Valgnemnda

 

Fung. leder: Sturla Sørgaard

Merknad

 

 

Sak nr. 17/2006:

 

Suppleringsvalg - april 2006

 

Sak nr. 18/2006:

 

Valgnemnda - endring av reglement. Valg av nestleder og vararepresentanter

Dersom fylkestinget vedtar endring av reglementet

Sak nr. 28/2006

 

Interkommunalt arkivsamarbeid - medlemskap

 

Dersom fylkestinget vedtar pkt. 1-3

Foretaksmøtesak nr. 2/2006

 

Valg av NTE-styre