Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. september 2006 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/152

Overhalla i omstilling - ny virksomhet i Barlia. Status og bevilgning for 2006

 

06/153

TV-aksjonen 2006 - Leger uten grenser - Fylkeskommunens bidrag til aksjonen