Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. september 2006 kl 13.00 – 14.15

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/137

Søknad om støtte til prosjektet ”En smak av Trøndelag”

 

06/138

Søknad fra Kunnskapsparken Steinkjer AS om støtte til forprosjekt Reiselivsinkubator.

 

06/139

Oppnevning av fylkeskommunens representant i nasjonalparkrådet for Blåfjella - Skjækerfjella / Låarte - Skæhkere nasjonalpark

 

06/140

Finansiering av prosjektet Kommunen som næringspolitisk aktør.

 

06/141

Driftsrapport nr.2/2006 - Oppfølgning innenfor sektor helse og sosial

 

06/142

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.

 

06/143

Høring av NOU:16-Strukturvirkemidler i fiskeflåten

 

 

 

I tillegg ble behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 10.-12. oktober 2006 (sak 06/144-06/151).

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen fra fylkesrådets møte 19. september.

 

Link til sakliste for fylkestingets samling 10. – 12. oktober 2006