Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. september 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/132

Midt-Norsk Skogsenter - søknad av 21.06.2006 om drift og videreutvikling.

 

06/133

Søknad om oppfølging av finansiering av Mære landbruksskole sin næringsutviklingsrolle

 

06/134

Tariffoppgjøret 2006 - føringer

 

06/135

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

06/136

Ny form for ressurstildeling til de fylkeskommunale videregående skolene i Nord-Trøndelag