Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. september 2006 kl. 13.00

Møtested:  VIP-senteret, Verdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/131

IndPro - søknad om støtte for 2006