Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. august 2006 kl. 12.30

Møtested: Samfunnshuset, Rørvik

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/125

Røyrvik kommune. Søknad om midler i 2006 fra RUP  sin spesielle satsing i Lierne, Namsskogan og Røyrvik kommuner

 

06/126

Sentrumsutvikling i Sandvika - Lierne kommune

 

06/127

Opprusting av Steinkjer torg

 

06/128

Kunnskapsparken Steinkjer AS - Søknad om økonomisk støtte for 2006

 

06/129

Søknad om støtte til utredningsprosjekt i Lierne

 

06/130

Verran kommune - Søknad om pilotprosjekt for småsamfunnssatsinga