Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. august 2006, kl 14.00

Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/120

Søknad om støtte til prosjekt skognæringa

 

06/121

Reguleringsplan Sannan - Steinkjer kommune

 

06/122

Masterplan Trondheim lufthavn Værnes

 

06/123

Frosta kommune - forskuttering av gang- og sykkelveg

 

06/124

Driftsrapport pr 31.07.2006 til fylkesrådet