Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:17. august 2006 kl. 10.00

Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/118

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 19.-21.06.2006

 

06/119

Distriktskvoteordninga i norske fiskerier; Uttalelse fra Fylkesrådet.