Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. juli 2006 kl. 13.20 – 13.30

Møtested: Stjørdal Rådhus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/113

Flatanger kommune - Søknad om tilskudd til kombinert bølgedemper og flytebrygge i Lauvsnes sentrum

 

06/114

E6 øst Trondheim - Stjørdal, disponering av bompenger i 2007

 

06/115

Steinvikholmen Musikteater - Prosjektsøknad Operaskolen

 

06/116

”Trondheim 2018 AS” – invitasjon til deltakelse i selskapet

 

06/117

Forretningssak - Unntatt off.