Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. juni 2006

Møtested: Malm

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/112

                                                  Unntatt off. 5a/fvl. § 13
Forretningssak - Nærøysundet Maritime Næringspark - Ny behandling av utbetalingsvilkår -