Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. juni 2006 kl. 13.00 – 13.05

Møtested: Høylandet

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/109

Deltakelse under Offshore Northern Seas 2006

 

06/110

Namdalshagen - Søknad om tilskudd 2006

 

06/111

Helse Nord-Trøndelag - oppnevning av medlem til kompetansenettverk i forebyggende / helsefremmende arbeid