Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. juni 2006 kl 13.00 – 13.20

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

101/2006

Tariffoppgjøret 2006 - Uravstemning

 

102/2006

Nord-Trøndelag fylkeskommunes støtte til Steinkjers 150 års jubileum i 2007

 

103/2006

Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

 

104/2006

Tilskudd av spillemidlene til lokale kulturbygg 2006

 

105/2006

Søknad fra Overhalla Klonavlsenter AS til 3-årig kompetanseutviklingsprosjekt

 

106/2006

Vegbelysning langs fylkesveg 221 ved Sund Folkehøgskole

 

107/2006

Høring – Innstilling om en nordisk samekonvensjon

 

108/2006

Trønderhallen - fylkeskommunens engasjement