Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. juni 2006 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/96

Finansiering av utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006+, oppfølging av sak 62/2005

 

06/97

Fordeling av spillemidlene 2006 til anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunene

 

06/98

Ung 15+ - søknad om tilskudd til ungdomssatsing i Snåsa med fokus på entreprenørskap

 

06/99

Langsiktig avtale om drift av hurtigbåtsambandet Trondheim – Vanvikan

 

 

 

I tillegg ble behandlet sak nr. 06/100 - Nasjonal Helseplan 2007-2010. Høring  - med innstilling til fylkestingets samling 19.-21. juni

Vedtaket er offentliggjort i møteprotokollen.

 

 

 

Link til sakslista for fylkestingets samling 19.-21. juni:

http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2006/FT/sakliste6.htm