Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. mai 2006 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/82

Ung Tiltakslyst - Søknad om tilskudd 2006

 

06/83

Det Nasjonale Museumsmøtet 2006. Søknad om støtte

 

 

Dessuten ble sakene nr. 06/84-06/95 med innstilling til fylkestingets samling 19.-21. juni behandlet.

Vedtakene er offentliggjort i møteprotokollen

 

 

Link til sakslista for fylkestingets samling 19.-21. juni:

http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2006/FT/sakliste6.htm

 

Fylkesrådet behandler Nasjonal Helseplan 2007-2010. Høring i møte 6. juni - innstilling til fylkestinget

blir offentliggjort i møteprotokollen fra møtet.