Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. mai 2006 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/78

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

06/79

Ungt Entreprenørskap - Søknad om tilskudd til entreprenørskapsarbeid i kommunene, og driftstilskudd 2006

 

06/80

Lierne Nasjonalparksenter IKS - Tilskudd til utvikling og produksjon av utstillinga i senteret

 

06/81

Forretningssak (Unntatt offentlighet, jf. off. lovens § 5a)