Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. mai 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/71

Etablering av foreningen Technoport

 

06/72

Levanger vg skole – Utbedring av tårnuret

 

06/73

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 25. – 27.04.2006

 

06/74

Kystriksvegen Reiseliv AS – Søknad om tilskudd til prosjektet På sykkel fra Steinkjer til Leka

 

06/75

Flomskader på fylkesvegnettet januar/februar 2006

 

06/76

Graminor – Søknad om støtte til år to og tre i utviklingsarbeid om resistens for soppsjukdommer i byggsorter som er viktige for Midt-Norge

 

06/77

Bevilgning av kr 2.0 mill fra RUP 2006 til oppfølging av arbeidet med breibandsutbygging i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune