Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. mai 2006 kl. 14.300-14.35

Møtested: Mære Landbrukskole

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

70/2006

Samarbeidsavtale mellom Trygg Trafikk og Nord-Trøndelag fylkeskommune om fylkessekretærstillingen for Trygg Trafikk