Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. mai 2006, kl 10.00

Møtested: Møterom Kantine, Terminal A, 1. etg., Værnes flyplass

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

69/2006

Stortingsmelding 30 – Kultur for læring – Kompetanseplan 2006