Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. april 2006, kl 10.50 (– møtetidspunkt omberammet fra kl 13.00 til kl 10.50, samme dag.)

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

68/2006

Innovasjon Norge Sør- og Nord-Trøndelag - søknad om finansiering av prosjektet Design i Trøndelag.