Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. april 2006 kl. 13.30

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste – oppdatert med tilleggssak (65/2006), 18.04.06.

Sak:

 

Innst.

Vedtak

62/2006

Forvaltningsplan for rovvilt for region 6; Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Høring.

 

63/2006

Nærøy kommune - Purkholmen industriområde. Tilskudd til tilrettelegging av næringsareal.

 

64/2006

 

Forretningssak Unntatt off. 5a/fvl. § 13

 

 

 

Følgende saker lagt fram i møtet:

65/2006

Steinkjer Byjubileum AS – Søknad om aksjekapital

 

 

Dessuten ble følgende saker behandlet med endelig innstilling til fylkestinget og foretaksmøtet NTE, etter behandling i Kontrollutvalgets møte 18.04.06., jfr møteprotokollen:

 

 

Sakliste for fylkestingets samling 25. – 27. april 2006

 

Sakliste for foretaksmøtet NTE, 26. april 2006