Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. april 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

52/2006

Søknad om støtte til busstransport i forbindelse med Namsos Rockfestival 2006

 

53/2006

Namsskogan kommune - Søknad om utviklingstilskudd på 300.000 fra regionale utviklingsmidler

 

54/2006

Oppstart av fylkesdekkende taxisentral - Taxi Midt-Norge

 

55/2006

Stiklestad Golfklubb: Søknad om investeringstilskudd til utbygging av Trones golfbane til 18-hulls bane

 

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 25. – 27. april 2006, samt sak med innstilling til Foretaksmøtet behandlet.

Vedtakene er offentliggjort i møteprotokollen fra rådets møte.

 

Link til sakliste for fylkestingets samling 25. – 27. april 2006