Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28.mars 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

49/2006

Transporttjenesten for funksjonshemmede - revidering av retningslinjer

 

50/2006

Forvaltningsplan for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde - Høring

 

51/2006

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)