Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Onsdag 22. mars 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

41/2006

Forsøk med innovasjon og entreprenørskap som ny videregående linje i Nord-Trøndelag

 

42/2006

Ny finansieringsmodell for innovasjonsselskaper

 

43/2006

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 21. - 23. februar 2006

 

44/2006

Årsbudsjett 2006 - gjenbevilgning

 

45/2006

Steinkjerfestivalen 2006 - startkapital

 

 

Sak lagt fram i møtet:

48/2006

Uttalelse til Stortingets kulturkomite - Norsk Revyfaglig senter og Norsk revyfestival

 

 

Dessuten ble 2 saker med innstilling til fylkestingets samling 25. – 27. april 2006 behandlet.

Vedtakene er offentliggjort i møteprotokollen (se over)