Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. mars 2006 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

37/2006

Utviklingsmidler for oppsetningen av Ibsens "Sancthansnatten" i Nord-Trøndelag

 

38/2006

Rambøll-rapporten - Uttalelse (film)

 

39/2006

Olje- og energidepartementet - Program for konsekvensutredning for Skarv og Idun

 

40/2006

Strategisk utviklingsplan for tannhelsesektoren i Nord-Trøndelag - HØRING