Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. februar 2006, kl 08.00

Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

35/2006

Partnerskapsavtale reiseliv

 

36/2006

Namdal Rehabilitering, Høylandet. Søknad om tilskudd til utvikling av "Høylandsmodellen".