Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. februar 2006 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

31/2006

Lokaltakst og trafikkregulering over Skovgård

 

32/2006

Trøndelags Europakontor 2006. Finansiering.

 

33/2006

FRONT - Utviklingsprogram for Nord-Fosen - Søknad om omstillingsmidler for 2006

 

34/2006

Økonomiprosesser i 2006