Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. februar 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

24/2006

Bedriftssak                                Unntatt off.  Off.l. § 5

 

 

25/2006

Bedriftssak                                Unntatt off.  Off.l. § 5

 

 

26/2006

Bedriftssak                                Unntatt off.  Off.l. § 5

 

 

27/2006

Stiftelsen Falstad - Søknad om økonomisk støtte til utstilling

 

28/2006

Årsbudsjett 2006. Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

 

29/2006

Forvaltningsreformen – Organisering av prosjekt

 

 

Dessuten ble det behandlet sak med innstilling til fylkestingets samling 21. – 23. februar 2006,

se møteprotokollen.

 

Link til sakliste for fylkestingets samling 21.-23. februar 2006:

http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2006/FT/sakliste2.htm