Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. desember 2006 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/200

Steinvikholm Musikkteater - Ekstraordinært engangstilskudd

 

06/201

Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Høring

 

06/202

Friskoleloven - Høring

 

06/203

Reviderte kostnader for vegbelysning langs fylkesveg 221 ved Sund Folkehøgskole

 

06/204

Skaperfestivalen og Señor Lyng-prisen 2006

 

06/205

Finansiering av ny hurtigbåt mellom Trondheim og Brekstad

 

06/206

Nord-Trøndelag Teater - Oppnevning av nytt varamedlem i styret

 

06/207

Namsos Kulturhus - salg av eierandel

 

06/208

Søknad om tilskudd til utdannings- og næringsmesse på Namsos 25-26. januar 2006.

 

06/209

Forretningssak (Unntatt offentlighet, jfr. offl. § 6.2B