Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. desember 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/197

Søknad om stedsutviklingsmidler - arkitektkonkurranse for sjøfronten i Namsos sentrum

 

06/198

Norsk Revyfestival - tilleggstilskudd 2006

 

06/199

Suppleringsvalg etter Trude Marian Nøsts fratredelse som fylkesråd