Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. desember 2006 kl. 11.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/192

Vikna kommune - Tilskudd til videreutvikling av Rørvik sentrum

 

06/193

Forsøk med innovasjon og entreprenørskap som ny videregående linje i Nord-Trøndelag. - Ny behandling

 

06/194

Steinkjer kommune - søknad om tilskudd til pilotprosjekt Arena Skapende Ungdom

 

06/195

Fornyelse av løyver for persontransport i rute med motorvog

 

06/196

Levanger Håndballklubb. Søknad om midler til prosjekt - holdningsskapende arbeid overfor barn og unge