Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. november 2006, kl 11.30

Møtested: Verdal vg skole, Verdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/188

Saemien Sijte - utbyggingsplan fase 1 - fylkeskommunalt engasjement.

 

06/189

Stjørdal - Søknad om økonomisk støtte til Ole Vig året 2007

 

06/190

Øvre Bjørvik (Ytterøy bygdetun) – Tilskudd til forvaltning og formidling

 

06/191

Toleranseting - dekking av fylkestingsutgifter