Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. november 2006 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/184

Mål 3 - Territoriell samarbeid 2007 - 2013. (Interreg IV) Høring på utkast til program

 

06/185

Eksportsatsing Trøndelag. Rapport og bevilgning for 2006

 

06/186

Tilbudsstrukturen 2007-2008

 

06/187

Søknad fra Grong kommune om støtte til videreutvikling av Bjørgan