Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. november 2006  kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/166

Bedriftssak@ Elektronisk billettering - Sluttoppgjør og endringsleveranse
Unntatt fra offentlighet, jf. off.l. §5a/fvl. §13      (vedtaket offentlig, se møteprotokollen)

 

 

06/167

Klage på vedtak om skoleskyss
Unntatt fra offentlighet, jf. off.l. §5a/fvl. §13

 

 

06/168

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylketinget (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)