Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 31. oktober 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/162

Søknad om støtte til Trøndersk Idrettsgalla 2006.

 

06/163

TFU - Søknad om støtte til utviklingsarbeid

 

06/164

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 10.-12.10.2006

 

06/165

Grong, Overhalla og Høylandet kommuner. Søknad om tilskudd til prosjekt Midt I Namdalen (MIN)