Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. oktober kl 09.30

Møtested: Kommunehuset, Inderøy kommune

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/156

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS - Behandling av søknad om økonomisk støtte til ulike satsinger i 2006.

 

06/157

Konsekvensutredning for Skarv og Idun feltene

 

06/158

Søknad om investeringstilskudd til asfaltert flerbruks-/rulleskiløype ved Steinkjer Skistadion

 

06159

Forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - høring

 

06/160

Filmsatsing i Trøndelag.

 

06/161

Folk 2 (Femårig regionalt kultur og helseprosjekt) Bevilgning FOLK 2 – 2006-2008