Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. oktober 2006 kl. 10.55

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/155

Høringssak Sør-Trøndelag Fylkeskommune; Kystprogram