Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. oktober 2006 kl 11.55

Møtested: Kommunestyresalen, Røyrvik kommune

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

06/154

Foretningssak@ Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av HUNT 3 og utarbeidelse av forretningsplan         Unntatt off. Off.l. § 5a

 

Vedtaket offentlig
se møteprotokollen