Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 31. januar 2006 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

13/2006

Trøndelag Reiseliv AS - profilmarkedsføring av Trøndelag 2006

 

14/2006

Høring: NOU 2005: 18, Fordeling, forenkling, forbedring - inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

 

15/2006

Høringsuttalelse KOU 2005:1 Egne inntekter for kommunene

 

16/2006

Søknad om investeringstilskudd til oppgradering av arena for landsskytterstevnet 2007

 

17/2006

Strategikonferansen KS - Svar på debattheftet 2006

 

18/2006

Nasjonalparkrådet for Lierne Nasjonalpark - oppnevning av medlem

 

19/2006

Trøndelag Forskning og Utvikling - aksjekjøp

 

 

 

Viser til møteprotokollen hvor fylkesrådet ga  innstilling til fylkestinget i sakene nr. 20-23.

(fylkestingets samling 21.-23. februar 2006)

 

 

Link til sakliste for fylkestingets samling 21.-23. februar 2006:

http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2006/FT/sakliste2.htm