Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. januar 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

10/2006

Innflagging Trøndelag - organisering, selskapsdannelse og finansiering

 

11/2006

Høring av forslag om midlertidig endring i friskoleloven.

 

12/2006

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)