Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. januar 2006 kl. 13.40

Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

8/2006

Økonomisak
Unntatt offentlig – 5a/fvl. § 13

 

 

9/2006

Livsvekst gjennom medvirkning. Søknad om støtte