Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. januar 2006 kl. 11.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

5/2006

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 6. - 8. desember 2005

 

6/2006

Namdalshagen AS. Søknad om tilskudd til drift av næringshage i Namsos

 

Ny sak lagt fram i møtet:

7/2006

Geitmelkkvoter i Indre Namdal. Muligheter for kjøp av kvoter - Uttalelse