Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3 januar 2006, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2006

Behovsstyrt transport i Ytre Namdal

 

2/2006

Salg av Jækta Fjordstue

 

3/2006

Bergkunstsatsing i Nord-Trøndelag

 

4/2006

Forslag til endringer i opplæringsloven - opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner - Høring