Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 32/2006

Trøndelags Europakontor 2006. Finansiering.

 

Behandlet/behandles av

Møtested

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, Steinkjer

14.02.2006

32/2006

 

Saksbehandler:

Per Vidar Berntsen

Arkivsak:

2006/00789

Arkivkode:

010

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

Fylkesrådet bevilger kr 400 000 av Regionalt Utviklingsfond til finansiering av driften av Trøndelags Europakontor for 2006.

 

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

 

Sammendrag:

Trøndelags Europakonter i Brussel ble etablert høsten 2001 som et prosjekt. Fylkesrådet behandlet i sak nr 125/2005 ”Ny styringsmodell for Europakontoret. Finansiering 2005”. I saken ble det gitt tilslutning til at Foreningen Trøndelags Europakontor ble etablert.

 

I §5 i vedtektene for foreningen Trøndelags Europakontor går det fram hvordan medlemskontingenten skal fastsettes og når den skal innbetales. For Nord-Trøndelag Fylkeskommune er medlemskontingenten for 2006 kr 400 000 som er den samme som for 2005.

 

 

Fylkesrådens vurdering:

I tråd med de forpliktelser som Nord-Trøndelag fylkeskommune  har som medlem i Trøndelags Europakontor foreslås medlemskontingenten på kr 400 000.- dekket over Regionalt utviklingsfond.

 

Steinkjer, 7. februar 2006

Einar Strøm

fylkesråd for økonomi, plan og regional utvikling

 

 

Saksutredning for fylkesrådet

 

Hjemmel/referanse for saken:

Sak nr 125/2005 Ny styringsmodell for Europakontoret. Finansiering 2005”

 

Trykte vedlegg:

1.      Daglig leders årsrapport til styret for 2005

 

Utrykte vedlegg:

Vedtekter for Trøndelags Europakontor.

 

Innledning/bakgrunn

Trøndelags Europakonter i Brussel ble etablert høsten 2001 som et prosjekt. Fylkesrådet behandlet i sak nr 125/2005 ”Ny styringsmodell for Europakontoret. Finansiering 2005”. I saken ble det gitt tilslutning til at Foreningen Trøndelags Europakontor ble etablert.  Stiftelsesmøte for foreningen ble avholdt 28 sept 2005.  Foreningen er altså nå etablert med 9 medlemmer: Nord-og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Trondheim kommune, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelagsforskning, Høgskolen i Nord- og Sør-Trøndelag, Sparebank 1 Midt-Norge og Nord-Trøndelag E-verk. Styret består av Miliam Myraunet(leder), Kirsten Haugum(nestleder), Asbjørn Norberg, Bjørn Ole Grodås, Elin-Rognes Solbu og Torunn Klemp.

 

Saksframstilling/problemstillinger

I §5 i vedtektene for foreningen Trøndelags Europakontor går det fram hvordan medlemskontingenten skal fastsettes og når den skal innbetales. For Nord-Trøndelag Fylkeskommune er medlemskontingenten for 2006 kr 400 000 som er den samme som for 2005.

 

Daglig leder trekker i sin årsrapport til styret spesielt fram to ting fra det som skjedde i 2005: Overgang fra prosjektorganisering til forening samt deltakelsen i Open Days i Brussel i oktober. Daglig leder peker også på at det nå gjøres en sterkere prioritering innen de hovedområder som er staket ut for kontoret. Tilbakemeldinger fra brukerne av kontorets tjenester er jevnt over positiv. 

 

Oppsummering/konklusjon

I tråd med de forpliktelser som Nord-Trøndelag fylkeskommune  har som medlem i Trøndelags Europakontor dekkes medlemskontingenten på kr 400 000.- over Regionalt utviklingsfond.