Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. april 2006 kl 13.00

Møtested: Levanger videregående skole, Kirkgegt. 1, Levanger

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2006

NTE FKF – Årsberetning og regnskap 2005

 

2/2006

Valg av NTE-styre

 

3/2006

Fastsetting av honorar for styret i NTE FKF for året 2005

 

 

Sakliste for fylkestingets samling 25. – 27. april 2006