Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. desember 2006 kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Saksframlegg

Saksprotokoll/
Vedtak

4/2006

Orientering til foretaksmøtet om NTEs vindkraftsatsing

5/2006

Orientering til foretaksmøtet om beredskapssituasjonen for NTE Nett AS

6/2006

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF – budsjett 2007

 

 

Sakliste for fylkestingets samling 5. – 7. desember 2006