Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      06. september 2005 kl. 12.00

Møtested:      Steinkjer Rådhus, Formannskapssalen

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

17/2005

Rundskriv og meldinger

 

18/2005

Statusrapport arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

19/2005

Kvalitet i fagopplæringa i Nord-Trøndelag

 

20/2005

Søknad om godkjenning som lærebedrift for kontorfag – Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor.

 

21/2005

Stortingsmelding 30. Kultur for læring – involvering av bransjer og bedrifter i læreplanprosesser.

 

                                                   

 

Orienteringssaker:

·        Demonstrasjonsbedrift, Steinkjer kommune.

·        Kunnskapsløftet v/Vigdis Nyhus

·        Elev- og lærlingombudets rapportering skoleåret 2004/2005. v/Elisabeth Brørs.

·        Status formidling søkere til læreplass pr. 01.09.05. v/Ove Austmo

·        Heving av lærekontrakt i frisørfaget . U.off.